Het bbp van de eurozone is volgens de eerste officiële raming in het eerste kwartaal met 3,8% gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal als gevolg van de lockdowns. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft daarom de rente op haar noodleningen aan banken verlaagd om de economie van de regio te ondersteunen. De Amerikaanse economie is van haar kant met 1,2% gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019, of met 4,8% op jaarbasis. Dat is in lijn met onze prognose, maar wel slechter dan de -4,0% die de markt had verwacht.

 8% : Cijfer van de week

Het Internationaal Energieagentschap schat dat de koolstofemissies dit jaar door de coronapandemie naar verwachting bijna 8% lager zullen uitvallen. Dat is een recorddaling. Volgens de organisatie is deze crisis de grootste schok voor het wereldwijde energiesysteem in ruim zeventig jaar en zal de energievraag dit jaar wellicht met 6% terugvallen. De werkelijke impact van de crisis zal echter afhangen van de duur en de strengheid van de maatregelen die de verschillende landen treffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

 Fallen angel (gevallen engel)

Enkele woorden uitleg Een ‘fallen angel’ is een obligatie die vroeger een investment-graderating had, maar gedegradeerd werd naar het hoogrentende segment wegens een verslechtering van de financiële gezondheid van de emittent. Vorige maand heeft de Federal Reserve beslist om ook fallen angels op te kopen in het kader van haar inkoopprogramma voor obligaties, terwijl de ECB obligaties waarvan de rating onlangs is verlaagd als onderpand voor leningen aanvaardt