Verzekeringen voor uw bedrijf

Uzelf en uw medewerkers: goed verzekerd zijn, dat is geluk bij een ongeluk!

Als werkgever bent u verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor uw personeel. Deze verzekering vergoedt de lichamelijke schade van uw medewerkers als gevolg van een ongeval tijdens de uitvoering van hun job of wanneer ze zich van en naar het werk begeven.

Lees meer

Na een arbeidsongeval zal de verzekering tussenkomen in de medische kosten, de kosten voortvloeiend uit tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en bij overlijden. De vergoeding wordt berekend op basis van een beperkt basisloon (het “wettelijk maximum”). Om ervoor te zorgen dat werknemers met een hoger loon dan dat wettelijk maximum niet terugvallen op een loon dat aanzienlijk lager ligt dan wat zij vóór het arbeidsongeval verdienden, kan een “excedent” arbeidsongevallenverzekering afgesloten worden.

Lees minder

Uzelf: zeker van uw inkomen; ook als u niet meer kan werken?

Wat als niet uw medewerkers, maar uzelf een ongeval overkomt? Of wat als u ziek wordt? Dankzij een verzekering gewaarborgd inkomen ontvangt u desgevallend een maandelijks vervangingsinkomen. De premies die u hiervoor betaalt, leveren bovendien een aanzienlijk belastingsvoordeel op.

Lees meer

Wanneer er u als bedrijfsleider een (arbeids)ongeval overkomt, dan valt u niet onder de de waarborgen van de verplichte arbeidsongevallenverzekering. Een verzekering gewaarborgd inkomen zorgt ervoor dat uw tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid financieel opgevangen wordt.  En dit zowel voor ziekte als ongeval, of deze zich dit nu voordoet tijdens uw beroepsleven of privé-leven! De wettelijke uitkering die u ontvangt via het ziekenfonds, is immers ontoereikend. Bovendien ontvangt u de eerste maand helemaal niets. Aangezien uw dagelijkse uitgaven en vaste kosten uiteraard niet stoppen, kan u maar beter uw voorzorgsmaatregelen treffen. Een verzekering gewaarborgd inkomen zorgt ervoor dat uw afwezigheid geen financiële nachtmerrie wordt.

Lees minder

Uw voertuigen: loopt alles op wieltjes?

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA auto) is een wettelijk verplichte verzekering. U kan uiteraard ook de eigen schade aan uw bedrijfsvoertuig(en) verzekeren, en u kan alle inzittenden beschermen tegen de financiële gevolgen van een ongeval. Bezit uw bedrijf meerdere voertuigen, dan kunnen deze gebundeld worden in een “vlootverzekering”, en geniet u van een voordeliger tarief. Wanneer uw onderneming goederen vervoert of laat vervoeren, doet u er tevens goed aan een transportverzekering af te sluiten.

Lees meer

Wanneer uw onderneming goederen vervoert, dan bestaat de kans dat deze goederen tijdens het transport beschadigd worden of misschien zelfs helemaal verloren gaan.  Ook wanneer uw onderneming goederen  laat vervoeren door een externe firma, is een transportverzekering aan te raden.  De vervoerder is immers niet altijd aansprakelijk voor de geleden schade. En wanneer dit wel het geval is, zal de schadevergoeding meestal zeer beperkt zijn. Een transportverzekering zorgt ervoor dat u vergoed wordt voor de geleden schade.

Lees minder

Uw aansprakelijkheid: soms loopt het fout, wat dan?

Net zoals u in uw vrije tijd ongewild schade aan anderen kan toebrengen, kan dit ook gebeuren tijdens en door de uitoefening van uw beroepsactiviteit. Wanneer u hiervoor aansprakelijk wordt gesteld, dan kunnen de financiële gevolgen voor uw bedrijf zo groot zijn dat ze het voortbestaan ervan op de helling zetten. Het onderschrijven van een verzekering BA uitbating, BA na levering of beroepsaansprakelijkheid is dan ook een must!

Lees meer

Een ongeval is immers snel gebeurd.  Wanneer u aansprakelijk gesteld wordt voor een schade die u aan derden berokkend heeft, kan dit voor uw onderneming een financiële aderlating betekenen. De BA Uitbating zorgt ervoor dat u uzelf indekt bij dergelijke schade. De BA na levering verzekert de schade die veroorzaakt wordt door de door u geleverde producten of diensten, nadat u ze afgeleverd heeft. Let wel, het gaat hier om schadegevallen die niet voortvloeien uit contractuele verplichtingen.

Wanneer u een adviserend beroep heeft dan kan bovendien ook beroepsfouten maken. Wat indien uw klant grote schade lijdt door een verkeerd advies dat u hem gaf? De financiële gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn. U kan zich hiertegen beschermen met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Maar ook als bedrijfsleider kan u (persoonlijk) aansprakelijk gesteld worden voor beleidsfouten.

Tot 5 jaar na de feiten kan u als bedrijfsleider  geconfronteerd worden met een rechtszaak.  Aandeelhouders (of ze nu de meerderheid hebben of niet), derden, personeelsleden, een openbare schuldeiser (RSZ), een privéschuldeiser (een leverancier) of zelfs een concurrent, allemaal kunnen ze u voor de rechtbank dagen.

En elke rechtszaak kost geld. Kosten voor uw advocaat maar ook voor allerlei deskundigen om u optimaal te verdedigen. En als u aansprakelijk bent, moet u ook nog eens opdraaien voor de  schadevergoeding die het vonnis u oplegt. Een bedrijfsleidersverzekering (D&O – directors & officers) beschermt u tegen de mogelijk zeer zware financiële gevolgen van uw beleidsfouten.

Lees minder

Uw rechten: u wilt kost wat kost uw gelijk halen; weet u wat dat kost?

Tal van juridische geschillen kunnen uw bedrijf in moeilijkheden brengen: de verzekeraar weigert tussen te komen na een schadegeval, u heeft problemen met één van uw medewerkers, uw bedrijfsgebouw wordt beschadigd door één van uw leveranciers, u krijgt te maken met een wanbetaler… Allemaal situaties die ook u als ondernemer kunnen overkomen!

Lees meer

Uw rechtsbijstandsverzekeraar adviseert u bij juridische geschillen én zal trachten om met de tegenpartij tot een minnelijke schikking te komen.  Wanneer dit niet lukt zal zij verdere stappen ondernemen. De hieraan verbonden kosten worden ten laste genomen door de rechtsbijstandsverzekeraar, zodat u niet geconfronteerd wordt met torenhoge advocatenkosten. Niet alleen neemt deze verzekering het voor u op wanneer u zich dient te verdedigen. Ook wanneer u eisende partij bent en er geen gevolg gegeven wordt aan uw vraag gericht aan de tegenpartij, kan u uw rechtsbijstandsverzekering inschakelen.

Lees minder

Contacteer ons vandaag voor een verzekeringsplan op maat van uw onderneming.

 

 

Onze diensten

Uw contactpersonen

Katleen De Samblancx

Dossierbeheerder verzekeringen voor zelfstandigen en ondernemingen

     02 568 12 46
   katleen.desamblancx@adviceplus.be

Carina Petit

Dossierbeheerder verzekeringen voor zelfstandigen en ondernemingen

     02 568 12 17
   carina.petit@adviceplus.be

Offerte aanvragen

Een verzekeringsplan op maat van u en uw bedrijf?
Benieuwd naar wat wij u kunnen bieden?
Vraag dan hier vrijblijvend een offerte aan.